O czym warto pamiętać wykonując ćwiczenia logopedyczne?

Zaburzenia mowy występujące u dzieci mogą być poważnym problemem logopedycznym, a często także neurologicznym i psychicznym. Rozwój mowy u dzieci nie przebiega równomiernie, ale u części dzieci proces ten może być na tyle opóźniony, że nie rozwijają one zdolności komunikacyjnych. Z tego względu należy rozróżnić opóźnienia w mówieniu, które są naturalnymi różnicami indywidualnymi w rozwoju dzieci od zaburzeń mających charakter patologiczny. Wczesne podjęcie terapii logopedycznej daje szansę na zniwelowanie takich problemów.

Zaburzenia mowy u dzieci, które występują najczęściej

Do struktur anatomicznych biorących udział w powstawaniu mowy należą nerwy czaszkowe unerwiające mięśnie artykulacyjne, kora mózgowa, układ pozapiramidowy oraz móżdżek, ważną funkcję pełni układ oddechowy, który odpowiada za odpowiedni przepływ powietrza do krtani i jamy nosowo-gardłowej. Do najpopularniejszych problemów zawiązanych z mową i wynikających np. z powodu wad zgryzu albo też poważnych schorzeń mózgowych należą:

  • Dyslalia jest to nieprawidłowa wymowa głosek, najczęściej z powodu niewłaściwej budowy układu mowy. Do dyslalii można zaliczyć betacyzm, czyli nieprawidłową wymowę głoski r, kappacyzm, czyli problemy z wymową głoski k oraz palatolalię, czyli zaburzenia w mówieniu u dzieci z rozszczepem podniebienia.
  • Afazja to brak zdolności mówienia albo utrata takiej zdolności wynikająca z uszkodzenia struktur mózgowych.
  • Jąkanie, które zazwyczaj towarzyszy sytuacjom stresogennym albo występuje w różnych stanach chorobowych, np. porażeniu mózgowym dziecięcym.
  • Mutyzm jest to niezdolność mówienia przy zachowanym rozumieniu mowy, występuje często w wyniku jakichś sytuacji stresowych, ma zazwyczaj podłoże emocjonalne.

W każdym przypadku, kiedy nie ma pewności, że rozwój mowy u dziecka przebiega w prawidłowy sposób, należy skontaktować się z logopedą. Do gabinetu logopedycznego w Katowicach: https://logopeda.katowice.pl/, można umówić się na konsultację. Logopeda po postawieniu właściwej diagnozy zaleci przeprowadzenie odpowiedniej terapii u dziecka, dzięki której można zniwelować wszelkie problemy w komunikacji.

Na co zwrócić uwagę utrwalając prawidłową wymowę w domu?

Regularne wizyty u logopedy nie wystarcza, aby pobudzić aparat mowy do prawidłowego mówienia. Najlepszym rozwiązaniem jest kontynuowanie ćwiczeń logopedycznych podczas codziennych czynności i zabaw dziecka w domu. Ćwiczenia nie powinny być nużące, lepiej wykonywać je kilka razy krócej, niż jeden raz, ale za to długo. Dziecko może powtarzać trudne słowa, kiedy bawi się spokojnie w kolorowanie albo, kiedy myje zęby przed lustrem. Warto wykonywać dziwne miny przed lustrem razem z dzieckiem, dobrze się przy tym bawiąc. Najlepsze efekty ćwiczeń logopedycznych można osiągnąć w trakcie zabawy, ale tylko w sytuacji, kiedy wszyscy są zrelaksowani. Lepiej nie odkładać zadań na koniec dnia, kiedy dziecko jest rozdrażnione i zmęczone. Trzeba również pamiętać, że motywacja do ćwiczeń u dziecka nie pojawi się sama, dlatego warto również odpowiednio nagradzać i chwalić za wykonany trening. Najlepszą motywacją dla dziecka są pochwały od najbliższych osób nawet za bardzo małe osiągnięcia. Nie wolno również tracić zbyt szybko cierpliwości, bywa, że pierwsze efekty terapii pojawiają się dopiero po kilku tygodniach regularnie wykonywanych ćwiczeń w gabinecie logopedycznym i w domu. Prawidłowy rozwój mowy dziecka rozwija się najlepiej, kiedy do zadań logopedycznych angażowane są również inne zmysły, dlatego warto ćwiczyć na spacerze, w sklepie, podczas przygotowywania obiadu lub czytania bajki.

Related Posts

Dodaj komentarz